• ARTICLES & NEWS
  • บทความและข่าวสาร
งานประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (EID Conference 2024)

งานประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (EID Conference 2024)

งานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2024

ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ประกอบด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายอย่างคับคั่งจากหลายสถาบัน 

อัลบั้มรูป
คำที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความและข่าวสารยอดนิยม