โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

หรือเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น
พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

24 มีนาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวันวัณโลกสากล (World TB day 2023)

23 มีนาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (EID Conference 2023)

การวิจัย

ข่าวสารและกิจกรรม