โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

หรือเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น
พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

24 พฤษภาคม 2566

ต้อนรับผู้เชียวชาญจาก IAEA

19 พฤษภาคม 2566

Special Seminar EID Talk #3

06 มิถุนายน 2565

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร